Prawo finansowe II

Finance law II

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PFINII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe, LEX, 2013 2) R. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi