Prawo gospodarcze publiczne

Public business law

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PGP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimierz Strzyczkowski, , Publiczne prawo gospodarcze", , LexisNexis,, 2011 2) Cezary Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, 2010 3) Andrzej Powałowski (red), Prawo gospodarcze publiczne, CH BECK, 2017 4) Zofia Snażyk, Adam Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi