Prawo karne materialne I

Material Penal Law I

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-PKMI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 370 2) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 370 3) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 370 4) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 370
Literatura uzupełniająca
Uwagi