Prawo karne materialne II

Material Penal Law II

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PKMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, 2019, s. 792
Literatura uzupełniająca
Uwagi