Prawo międzynarodowe prywatne

Private international law

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PMPR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, WoltersKluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi