Postępowanie cywilne I

Civil law procedure I

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-POSTCYWI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Henryk Dolecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. , t. I-V, Wolters Kluwer, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi