Postępowanie karne I

Criminal proceedings I

2023Z

Kod przedmiotu29SJ-POSTKARNE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaKodeks postępowania karnego - stan po 1 lipca 2016, aktualnych podręczników brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi