Prawo podatkowe

Tax law

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PPOD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gomułowicz, D. Mączyński , Podatki i prawo podatkowe , Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi