Prawo administracyjne I

Administrative law I

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-PRAWADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Zimmermann, 1) Zimmermann J. , 2014r., "Prawo administracyjne", wyd. Wolters Kluwer 2) Ura E., 2010r., "Prawo administracyjne", wyd. Prawnicze LexisNexis 3) Ochendowski E. , 2013r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. TNOiK "Dom Organizatora” 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., 2010r., "Wstęp do e-administracji :e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu", wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. I, Wolters Kluwer, 2016, s. 570 2) Elżbieta Ura, Prawo administracyjne, t. I, LexisNexis, 2015, s. 415 3) Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne, t. I, TNOiK "Dom Organizatora", 2016, s. 540 4) Patrycja Suwaj, Prawo administracyjne - ćwiczenia, t. I, LexisNexis, 2011, s. 360 5) Małgorzata Stahl, Prawo administracyjne - materialne, t. I, Difn, 2017, s. 480 6) Tomasz Bąkowski, Leksykon prawa administracyjnego -100 podstawowych pojęć, t. I, C.H.Beck, 2016, s. 320
Literatura uzupełniająca
Uwagi