Prawo cywilne I

Civil law I

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-PRAWCYW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, A. Olejniczak, Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne -część ogólna, 15 wydanie, Warszawa 2019., C.H. Beck, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi