Prawo konstytucyjne II

Constitutional law II

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PRAWKONS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu , t. brak , Warszawa, 2017, s. 515 2) Granat Mirosław, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, t. brak , Warszawa , 2014, s. 391
Literatura uzupełniająca
Uwagi