Prawo administracyjne II

Administrative law II

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PRAWOADM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne., Wydawnictwo Wolters Kluwer Business , 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi