Prawo cywilne II

Civil law II

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PRAWOCYW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 13, Warszawa. , C.H. Beck, 2020 2) K. Sala, M. Antas, Kodeks cywilny w orzecznictwie, t. I, C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi