Prawo wyznaniowe

Denominational law

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PRAWOWYZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, C.H. BECK Warszawa , 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi