Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and Guardianship Law

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-PRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Andrzejewski T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, (10 wyd.), C.H. Beck, 2020 2) J.M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego. Praktyczny komentarz. Wzory pism i dokumenty, Wolters Kluwer, 2014 3) LEX, Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami)., Wolters Kluwer, 2020, s. 315-386
Literatura uzupełniająca
Uwagi