Proseminarium

Introductory seminar

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, t. brak, Bydgoszcz, 2010, s. 80
Literatura uzupełniająca
Uwagi