Prawo pracy I

Labour Law I

2023Z

Kod przedmiotu29SJ-PRPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Florek, Prawo pracy, t. I, C.H.Beck, 2019, s. 375 2) T. Liszcz, Prawo pracy, t. I, Wolters Kluwer, 2019, s. 700 3) K. W. Baran, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, t. I, Wolters Kluwer, 2019, s. 968
Literatura uzupełniająca
Uwagi