Prawo pracy II

Labour Law II

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PRPII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Florek, Prawo pracy, t. I, C.H.Beck, 2017, s. 369 2) T. Liszcz, Prawo pracy, t. I, Wolters Kluwer, 2018, s. 660
Literatura uzupełniająca
Uwagi