Prawo spadkowe

Law of succession

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PRS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe. wyd. 13, C.H.Beck, 2020 2) Sine autore, Prawo cywilne. Zbiór przepisów, WoltersKluwer, 2021
Literatura uzupełniająca
Uwagi