Psychologia sądowa

Forensic Psychology

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-PSYS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruza Ewa, Psychologia sądowa dla prawników , t. , Wolters Kluwer, 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi