Prawo Unii Europejskiej

European Union Law

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-PUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Galster, Podstawy Prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, TNOIK, 2010 2) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, WSGE, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi