Prawo ubezpieczeń społecznych

Law of social insurance

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-PUS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, t. -, Zakamycze, 2006, s. 1-300 2) I Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. -, LexisNexis, 2009, s. 1-486
Literatura uzupełniająca
Uwagi