Seminarium magisterskie

Master's Seminar

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-SEM7
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską , Poznań , 2009, s. wszystkie 2) Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską Poradnik dla studentów, Kraków Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2013, s. online
Literatura uzupełniająca
Uwagi