Seminarium magisterskie

Master's Seminar

2024L

Kod przedmiotu29SJ-SEM8
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę dyplomową, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi