Systemy penitencjarne

Penitentiary systems

2022L

Kod przedmiotu29SJ-SYP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Agnieszka Sadło-Nowak, Prawo karne wykonawcze , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010 2) Zbigniew Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, 2017, s. 296
Literatura uzupełniająca
Uwagi