Technologie informacyjne

Information technology

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-TECI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKorzystanie z oprogramowania użytkowego na przykładzie obsługi pakietu Office 365. Praca z edytorem tekstu – formatowanie tekstu, osadzanie różnego typu obiektów w dokumentach, zarządzanie nagłówkiem i stopką oraz ustawieniami strony, generowanie automatycznego spisu treści i innych odwołań w tekście, zarządzanie tłem dokumentu, zabezpieczanie dokumentu znakiem wodnym oraz hasłem, tworzenie korespondencji seryjnej, recenzowanie dokumentu. Praca z arkuszem kalkulacyjnym – zarządzanie skoroszytem, praca z wieloma arkuszami, formatowanie komórek, tworzenie formuł obliczeniowych poprzez stosowanie odwołań względnych i bezwzględnych, stosownie funkcji matematycznych i statystycznych, tworzenie i formatowanie wykresów, stosowanie funkcji warunkowych, logicznych, tekstowych oraz związanych z datą, zabezpieczanie arkuszy i skoroszytu przed dostępem osób nieupoważnionych. Tworzenie prezentacji multimedialnych – etapy tworzenia pokazu slajdów, widoki prezentacji, szablony projektów, osadzanie różnego typu obiektów w prezentacji. Korzystanie z systemów informacji prawnej na przykładzie obsługi programu Lex
Opis wykładówIA:Korzystanie z oprogramowania użytkowego na przykładzie obsługi pakietu Office 365. Praca z edytorem tekstu – formatowanie tekstu, osadzanie różnego typu obiektów w dokumentach, zarządzanie nagłówkiem i stopką oraz ustawieniami strony, generowanie automatycznego spisu treści i innych odwołań w tekście, zarządzanie tłem dokumentu, zabezpieczanie dokumentu znakiem wodnym oraz hasłem, tworzenie korespondencji seryjnej, recenzowanie dokumentu. Praca z arkuszem kalkulacyjnym – zarządzanie skoroszytem, praca z wieloma arkuszami, formatowanie komórek, tworzenie formuł obliczeniowych poprzez stosowanie odwołań względnych i bezwzględnych, stosownie funkcji matematycznych i statystycznych, tworzenie i formatowanie wykresów, stosowanie funkcji warunkowych, logicznych, tekstowych oraz związanych z datą, zabezpieczanie arkuszy i skoroszytu przed dostępem osób nieupoważnionych. Tworzenie prezentacji multimedialnych – etapy tworzenia pokazu slajdów, widoki prezentacji, szablony projektów, osadzanie różnego typu obiektów w prezentacji. Korzystanie z systemów informacji prawnej na przykładzie obsługi programu Lex.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Wrotek, Office 2019 PL. Kurs, Helion, 2019 2) Winston W., Microsoft Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych, A.P.N. Promise, 2011 3) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, PWN, 2011 4) Kopertowska-Tomczak M.,, ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, PWN, 2011 5) Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi