Teoria i filozofia prawa

Theory and philosophy of law

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-TIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Zirk–Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa , Warszawa, 2011 2) L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi