Współczesne kultury prawne

Contemporary legal cultures

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-WSK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tokarczyk R, Współczesne kultury prawne", , Lexis, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi