Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
0
II - Podstawowe
Historia filozofii 1
2
Logika
3
III - Kierunkowe
Etyka
3
Historia Kościoła 1
3
Język łaciński 1
3
Muzyka kościelna 1
1
Patrologia
3
Przedmiot do wyboru
2
Wprowadzenie w chrześcijaństwo 1
3
Wprowadzenie w chrześcijaństwo 2
3
Wstęp do filozofii
2
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
0
II - Podstawowe
Historia filozofii 2
2
Teoria poznania
2
III - Kierunkowe
Filozofia przyrody
2
Historia Kościoła 2
4,5
Historia i geografia biblijna
2
Język łaciński 2
3
Metafizyka
3
Muzyka kościelna 2
1
Przedmiot do wyboru
2
Wprowadzenie w chrześcijaństwo 3
2
Wprowadzenie w chrześcijaństwo 4
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 3
2
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
5
Historia Kościoła 3
3
Język łaciński 3
3
Liturgika 1
3
Muzyka kościelna 3
1
Wybrane zagadnienia prawa karnego
2
V - Specjalizacyjne
Emisja głosu
2
Komunikacja interpersonalna
2
Podstawy pedagogiki
2
Podstawy psychologii
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 4
2
III - Kierunkowe
Filozofia Boga
1,5
Historia Kościoła 4
3
Język grecki
2
Język łaciński 4
3
Metodologia ogólna nauk
1
Muzyka kościelna 4
1
Religiologia
3
Wprowadzenie do Pisma św.
2
V - Specjalizacyjne
Pedagogika specjalna
1
Pedagogika szkolna
2
Psychologia wychowania i kształcenia
3,5
VI - Praktyka
Praktyka 0
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Nowy Testament 1
5
Stary Testament 1
2
Teologia dogmatyczna 1
3
EGZ
Wykład
30
Teologia fundamentalna 1
4
Teologia moralna 1
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Język łaciński 5
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Katechetyka
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 5
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Podstawy dydaktyki
2
Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Nowy Testament 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Stary Testament 2
5
Teologia dogmatyczna 2
3
EGZ
Wykład
30
Teologia fundamentalna 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Teologia moralna 2
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Język łaciński 6
2
Liturgika 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 6
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo kanoniczne 1
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka R-I
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 3
2
Stary Testament 3
4
Teologia dogmatyczna 3
2
EGZ
Wykład
45
Teologia moralna 3
2
III - Kierunkowe
Homiletyka 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Katolicka nauka społeczna 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 7
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo kanoniczne 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium
6
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedeutologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VI - Praktyka
Praktyka R-II
2
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament
3
Stary Testament 4
2
Teologia dogmatyczna 4
4
Teologia moralna 4
2
III - Kierunkowe
Liturgika 3
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 8
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo kanoniczne 4
2
Seminarium
0
Teologia pastoralna 1
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Diagnoza i terapia pedagogiczna
2,5
Dydaktyka religii III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka R-III
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
24,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna 5
2
Teologia moralna 5
2
III - Kierunkowe
Homiletyka 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Katolicka nauka społeczna 2
2
Muzyka kościelna 9
1
Prawo kanoniczne 5
3
Prawo kanoniczne 6
3
Seminarium
0
IV - Specjalnościowych
Patrologia teksty klasyczne
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii IV
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka R-IV
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
23,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia moralna 6
4
III - Kierunkowe
Ekumenizm
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia sztuki i konserwacji zabytków
2
ZAL-O
Wykład
30
Homiletyka 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Katolicka nauka społeczna 3
2
Liturgika 4
2
Muzyka kościelna 10
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium
0
Teologia dogmatyczna 6
2
Teologia duchowości 1
2
Teologia pastoralna 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
21,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne 7
3
Animacja i organizacja duszpasterstwa
4
Homiletyka 4
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Liturgika 5
2
Muzyka kościelna 11
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Psychologia pastoralna
3
Teologia biblijna
3
Teoria i praktyka spowiedzi 1
4
Wykład monograficzny
8
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Liturgika
2
Muzyka kościelna 12
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teologia duchowości 2
2
Teologia pastoralna
2
Teoria i praktyka spowiedzi 2
4
VI - Praktyka
Praktyka duszpasterska
23
ZAL-O
Praktyki
240
SUMA
35,0