Specjalność nauczycielska w zakresie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Historia filozofii 1
4
Logika
3
III - Kierunkowe
Etyka
4
Historia Kościoła 1
4
Język łaciński 1
3
Liturgika I
3
Patrologia
3
Wstęp do filozofii
2
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 2
4
Teoria poznania
2,5
III - Kierunkowe
Historia Kościoła 2
4
Historia i geografia biblijna
2
Język łaciński 2
3
Liturgika II
3
Metafizyka
3
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru 3
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 3
4
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
5
Historia Kościoła 3
4
Język łaciński 3
3
Metodologia ogólna nauk
1
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Emisja głosu
2
Komunikacja interpersonalna
2
Podstawy pedagogiki
1
Podstawy psychologii
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 4
4
III - Kierunkowe
Filozofia Boga
2
Historia Kościoła 4
4
Język łaciński 4
3
Wprowadzenie do Pisma św.
2
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
V - Specjalizacyjne
Pedagogika specjalna
1
Pedagogika szkolna
2
Psychologia wychowania i kształcenia
3
VI - Praktyka
Praktyka 0
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Nowy Testament 1
5
Stary Testament 1
2
Teologia dogmatyczna 1
3
EGZ
Wykład
30
Teologia fundamentalna 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teologia moralna 1
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Katechetyka
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne 1
2
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Podstawy dydaktyki
2
Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Nowy Testament 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Stary Testament 2
5
Teologia dogmatyczna 2
3
EGZ
Wykład
30
Teologia fundamentalna 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Teologia moralna 2
3
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne 2
2
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedeutologia
3
VI - Praktyka
Praktyka R-I
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 3
2
Stary Testament 3
4
Teologia dogmatyczna 3
2
EGZ
Wykład
45
Teologia moralna 3
2
III - Kierunkowe
Religiologia
2
Seminarium
6
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka P-I
2
ZAL-O
Praktyki
30
Praktyka R-II
2
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 4
2
Stary Testament 4
2
Teologia dogmatyczna 4
3
Teologia moralna 4
2
III - Kierunkowe
Seminarium
6
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
V - Specjalizacyjne
Diagnoza i terapia pedagogiczna
3
Dydaktyka religii III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka P-II
2
Praktyka R-III
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
33,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna 5
3
Teologia moralna 5
3
III - Kierunkowe
Katolicka nauka społeczna 2
2
Seminarium
9
Teologia pastoralna
5
ZAL-O
Wykład
45
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii IV
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka R-IV
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna 6
3
Teologia moralna 6
6
III - Kierunkowe
Ekumenizm
3
ZAL-O
Wykład
30
Katolicka nauka społeczna 3
2
Seminarium
9
Teologia duchowości 1
3
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
SUMA
30,0