Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - starożytność
3
EGZ
Wykład
30
Historia i geografia biblijna
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Logika
2
Metafizyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wstęp do filozofii
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - starożytność
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot ogólnouczelniany
1
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - średniowiecze
3
EGZ
Wykład
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - modlitwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - prawdy wiary
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - średniowiecze
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Małżeństwo i rodzina w Biblii
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzna
4,5
EGZ
Wykład
60
Filozofia przyrody
3
ZAL-O
Wykład
30
Historia filozofii - nowożytność
3
EGZ
Wykład
30
Ogólna metodologia nauk
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teoria poznania
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - nowożytność
3
EGZ
Wykład
30
Język łaciński 3
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Religiologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konwersatorium monograficzne 1
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia Boga
3
EGZ
Wykład
30
Historia filozofii - współczesność
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do Pisma świętego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Etyka
3
EGZ
Wykład
30
Historia Kościoła - współczesność
3
EGZ
Wykład
30
Język łaciński 4
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Liturgika fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Patrologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Mateusza i Ewangelia wg św. Marka
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - Pięcioksiąg
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Propedeutyka i O wierze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Chrystologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - propedeutyka i źródła
3
III - Kierunkowe
Charytatywno-ewangelizacyjna działalność Kościoła
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Katechetyka fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
15
Liturgika - sakramenty i sakramentalia
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konwersatorium monograficzne 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi historyczne
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Trynitologia i Protologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna ogólna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katechetyka materialna
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne - normy ogólne
2
ZAL-O
Wykład
30
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka charytatywno-ewangelizacyjna
8
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament - Corpus Paulinum i List do Hebrajczyków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi prorockie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Antropologia i Pneumatologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Teologia moralna - aretologia i sakramentologia moralna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Liturgika - teologia roku liturgicznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo o Ludzie Bożym i prawo o sakramentach
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konwersatorium monograficzne 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 4
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - propedeutyka i zasady życia społecznego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Nowy Testament - Pisma Janowe i Listy Katolickie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi mądrościowe i Pieśni Izraela
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Chrystologia, Soteriologia i Charytologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne - Prawo karne i majątkowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty liturgiczno-ewangelizacyjne
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 5
2
VI - Praktyka
Praktyka liturgiczno-ewangelizacyjna
5,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
29,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - aktualne zagadnienia
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teologia dogmatyczna - Mariologia i Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - odpowiedzialność w sferze seksualnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - zagadnienia bioetyczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katecheza parafialna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Liturgika - liturgia Eucharystii
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo małżeńskie
3
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konwersatorium monograficzne 4
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 6
2
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna - Sakramentologia i Eschatologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
EGZ
Egzamin
25
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia duchowości
1,5
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczno-ewangelizacyjna
5
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
30,0