Chór

Choir

2018Z

Kod przedmiotu2631S1-CHOR1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceemisja głosu, dyrygowanie
Wymagania wstępnebrak przeciwwskazań lekarskich (foniatrycznych) do nauki śpiewu
Opis ćwiczeńRealizacja utworów chóralnych ze studenckim zespołem. Śpiew wielogłosowy w zespole. Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i obcej literatury chóralnej a cappella oraz literatury wokalno – instrumentalnej. W repertuarze utwory chóralne o różnorodnej stylistyce, od muzyki dawnej do współczesnej, dzieła oratoryjno – kantatowe, opracowania artystyczne muzyki ludowej i jazzowej. Praca z zespołem polega na ćwiczeniach emisji głosu i ćwiczeniach dykcji, opracowaniu utworu oraz powtarzaniu utworów poprzednio wyuczonych. Zajęcia posiadają z góry wyznaczone zadania i stanowią pewną całość toteż niejednokrotnie można wyróżnić: -pracę z poszczególnymi głosami lub grupami głosów, -pracę z całym zespołem.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wartościowym repertuarem chóralnym, wdrożenie studentów do śpiewu zespołowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie dykcji i emisji głosu. Opracowanie repertuaru pozwalającego na udział chóru w imprezach, koncertach, przeglądach, konkursach. Rozwijanie umiejętności śpiewu a’vista w wielogłosie. Zajęcia z chórem mają wcześniej określone cele i zadania artystyczne.
Literatura podstawowa1) Gałęska-Tritt J., Wokalne problemy wykonawcze, t. Zeszyt I, PPSSW, 2010 2) Gałuszka I., Estetyka śpiewu, PWSM, 1979 3) Krukowski S., Metodyka prowadzenia zespołów, t. cz. I i II, wyd. Wrocław, 1994 4) Lasocki K., Chór, Poradnik dla dyrygentow, PWM, 1968 5) Łazarska H. , Nowa a dawna muzyka wokalna, PWSM, 1979 6) Kosch F., Zagadnienie emisji a frazowanie, wyd. Legnica, 1977 7) Ordyk-Czyżewska E., Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, UMCS, 2005 8) Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, wyd. Krakow, 2003 9) Wojtkowiak J., Prowadzenie zespołu choralnego, wyd. UWM, 2001 10) Zabłocki J., O prowadzeniu chóru, wyd. Warszawa, 1978
Literatura uzupełniająca
UwagiPlanowany udział chóru w festiwalach i konkursach.