Chór

Choir

2019L

Kod przedmiotu2631S1-CHOR4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceemisja głosu, dyrygowanie
Wymagania wstępnebrak przeciwwskazań lekarskich (foniatrycznych) do nauki śpiewu
Opis ćwiczeńRealizacja utworów chóralnych ze studenckim zespołem. Śpiew wielogłosowy w zespole. Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i obcej literatury chóralnej a cappella oraz literatury wokalno – instrumentalnej. W repertuarze utwory chóralne o różnorodnej stylistyce, od muzyki dawnej do współczesnej, dzieła oratoryjno – kantatowe, opracowania artystyczne muzyki ludowej i jazzowej. Praca z zespołem polega na ćwiczeniach emisji głosu i ćwiczeniach dykcji, opracowaniu utworu oraz powtarzaniu utworów poprzednio wyuczonych. Zajęcia posiadają z góry wyznaczone zadania i stanowią pewną całość toteż niejednokrotnie można wyróżnić: -pracę z poszczególnymi głosami lub grupami głosów, -pracę z całym zespołem.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wartościowym repertuarem chóralnym, wdrożenie studentów do śpiewu zespołowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie dykcji i emisji głosu. Opracowanie repertuaru pozwalającego na udział chóru w imprezach, koncertach, przeglądach, konkursach. Rozwijanie umiejętności śpiewu a’vista w wielogłosie. Zajęcia z chórem mają wcześniej określone cele i zadania artystyczne.
Literatura podstawowa1) Gałęska-Tritt J., 2010r., "Wokalne problemy wykonawcze", wyd. PPSSW, t.Zeszyt I, 2) Gałuszka I., 1979r., "Estetyka śpiewu...", wyd. PWSM, 3) Krukowski S., 1994r., "Metodyka prowadzenia zespołów...", wyd. Wrocław, t.cz. I i II, 4) Lasocki K., 1968r., "Chór, Poradnik dla dyrygentów", wyd. PWM, 5) Łazarska H., 1979r., "Nowa a dawna muzyka wokalna w...", wyd. PWSM, 6) Kosch F., 1977r., "Zagadnienie emisji a frazowanie...", wyd. Legnica, 7) Ordyk-Czyżewska E., 2005r., "Wybrane zagadnienia sztuki chóral..", wyd. UMCS, 8) Tarasiewicz B., 2003r., "Mówię i śpiewam świadomie", wyd. Kraków, 9) Wojtkowiak J., 2001r., "Prowadzenie zespołu chóralnego...", wyd. UWM, 10) Zabłocki J., 1978r., "O prowadzeniu chóru", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca
UwagiPlanowany udział chóru w festiwalach i konkursach.