Czytanie partytur

Sight reading

2018L

Kod przedmiotu2631S1-CZYTPAR2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPartytury utworów wybranych przez nauczyciela od 2-głosowych po 4-głosowe oraz utworów aktualnie realizowanych na przedmiocie dyrygowanie J. S. Bach, Chorały na 4 głosy. Ćwiczenia w starych kluczach, edycja St. Wiechowicz
Literatura uzupełniająca
Uwagi