Dyplomowe dzieło artystyczne

Diploma work of art

2020L

Kod przedmiotu2631S1-DDA2
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceDyrygowanie, instrumentoznawstwo praktyczne, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, instrumentacja,
Wymagania wstępneKandydaci powinni prezentować wiedzę i umiejętności wykonawcze wynikające z podstawy programowej dla wybranego instrumentu i teorii na poziomie szkoły muzycznej I stopnia
Opis ćwiczeńPoszerzanie doświadczeń muzycznych i świadomości artystycznej studentów. Opanowanie procedur niezbędnych w samodzielnej pracy artystycznej z zespołem muzycznym Stymulowanie studentów do poszukiwania własnych rozwiązań twórczych w zakresie realizowanych przez nich dyscyplin muzycznych (dyrygowanie, kameralistyka, i in.) Przygotowanie realizacja dzieła artystycznego w formie prezentacji publicznej trzech utworów o różnym charakterze (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykonawczo-artystycznych studenta)
Opis wykładówPoszerzanie doświadczeń muzycznych i świadomości artystycznej studentów. Opanowanie procedur niezbędnych w samodzielnej pracy artystycznej z zespołem muzycznym Stymulowanie studentów do poszukiwania własnych rozwiązań twórczych w zakresie realizowanych przez nich dyscyplin muzycznych (dyrygowanie, kameralistyka, i in.) Przygotowanie realizacja dzieła artystycznego w formie prezentacji publicznej trzech utworów o różnym charakterze (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykonawczo-artystycznych studenta)
Cel kształceniaPrzygotowanie studentów do wykonania dzieła artystycznego, będącego elementem składowym licencjackiego egzaminu dyplomowego. Absolwent jest wykształconym wykonawcą w zespole: solistą - instrumentalistą, solistą – wokalistą, bądź dyrygentem, prowadzącym samodzielną działalność estradową, posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne konieczne przy tworzeniu, realizowaniu, oraz przekazywaniu własnych koncepcji artystycznych.
Literatura podstawowa1) Aleksander T.,, Zespoły instrumentalne w Polsce,, wyd.Kraków, 1995r., 2) Bok J.,, O konieczności rozśpiewania chóru, , wyd.Warszawa, 1989r., 3) Gałęska-Tritt J.,, Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego, , wyd.Poznań (AM), 2009r., 4) Grobelny J.,, O stylowej interpretacji dzieła muzycznego,, wyd.Warszawa (UMFC), 2008r., 5) Lasocki J.,, Chór: poradnik dla dyrygentów,, wyd.Kraków (PWM), 1968r.
Literatura uzupełniająca1) Autorzy różni, wyd. Wydawnictwa muzyczne, Pozycje wybrane przez prowadzących zajęcia, Wbr., tom
Uwagi