Dyrygowanie

Conducting

2018L

Kod przedmiotu2631S1-DYRYG2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającezasady muzyki z instrumentoznawstwem, kształcenie głosu, emisja głosu
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć student otrzymuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dyrygowania różnego rodzaju zespołami wokalnymi: jednorodnymi i mieszanymi. Postawa dyrygenta. Rola rąk w technice dyrygowania Mimika twarzy. Informacje, jakie przekazuje dyrygent ruchami rąk. Schematy na 2, 3, 4. Analiza partytury .Dynamika stała: piano i forte. Dynamika zmienna: crescendo i decrescendo. Dyrygowanie wartościami. Rytm zmienny. Wartość ćwierćnuty z kropką. Nabywanie i rozwijanie techniki dyrygenckiej w oparciu o utwory dwu, trzy i cztero– głosowe na chór o głosach równych i mieszanych
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaWyposażenie studenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do pracy z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Student opanowuje technikę dyrygencką a także zapoznaje się ze specyfiką pracy z zespołami wokalnymi. Odczytuje partyturę pod kątem stylistycznym i formalnym.
Literatura podstawowa1) 1. Banach M.M., 1) Banach M.M, 1999r., "Prowadzenie emisji głosu w chórze", wyd. Poznań, 2) Bregy W, 1974r., "Elementy techniki wokalnej", wyd. Kraków, 3) Danel-Bobrzyk H, 1980r., "Z zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego", wyd. Katowice, 4) Gałęska-Tritt J, 1985r., "Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym", wyd. Warszawa, 5) Jaworski L, 2003r., "Podstawy techniki dyrygowania", wyd. Lublin Wyd. UMCS, 6) Krukowski S, 1994r., ",Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych-skrypt dla studentów", wyd. Wrocław, t.I/II, 7) Lasocki j. K, 1968r., "Chór –poradnik dla dyrygentów", wyd. Kraków, 8) Łukaszewski L, 2009r., "Pielęgnacja,kształcenie i rozwijanie głosu dziecka", 9) Szaliński A, 1974r., "Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej", wyd. Warszawa, 10) Tarasiewicz B, 2003r., "Mówię i śpiewam świadomie", wyd. Kraków, 11) Wojtkowiak J, 2001r., ", Prowadzenie zespołu chóralnego a cappella", wyd. Olsztyn UWM, , 12) Zabłocki J, 1972r., "O technice dyrygowania", wyd. Warszawa, 13) Zachwatowicz-Jas, Poznań, 1999 2) 2. Bregy W., , Elementy techniki wokalnej, Kraków, 1974 3) 3. Danel-Bobrzyk H, Z zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego, Katowice, 1980 4) 4. Gałęska-Tritt J, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, Warszawa, 1985 5) 5. Jaworski L., Podstawy techniki dyrygowania, Lublin, 2003 6) 6. Krukowski S., Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych-skrypt dla studentów, Wrocław, 1994 7) 7. Lasocki j. K., Chór –poradnik dla dyrygentów, Kraków, 1968 8) 8. Łukaszewski L, Pielęgnacja,kształcenie i rozwijanie głosu dziecka, Musica Sacra, 2009 9) 9. Szaliński A, Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej, Warszawa, 1974 10) 10. Tarasiewicz B, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków, 2003 11) Wojtkowiak J, Prowadzenie zespołu chóralnego a cappella, Olsztyn, 2001 12) 12. Zabłocki J. , O technice dyrygowania, Warszawa, 1972 13) 13. Zachwatowicz-Jasieńska K, Polskie belcanto. Jak śpiewać dobrze, Impuls, 2009
Literatura uzupełniająca1) Gałęska-Tritt J., Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi, Poznań, 2007 2) Gałęska-Tritt J, Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego, Poznań, 2009 3) Grobelny J, O stylowej interpretacji dzieła muzycznego, Warszawa, 2008 4) Nowak J, Kształtowanie stylu wykonawczego zespołu chóralnego, [w]: Marciniak I. [red], problemy wykonawcze muzyki współczesnej, Zielona Góra, 1993 5) Ordyk-Czyżewska E, Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin , 2005 6) Poźniak P., Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu, Kraków, 1999 7) Sutryk W, Kształtowanie osobowości dyrygenta w aspekcie techniki i środków wyrazu artystycznego, [w]; Uchyła-Zroski J. [red], Wartości w muzyce t.2, UŚ, 2009 8) Szlagowska D, Muzyka baroku, Gdańsk, 1998 9) Zeman A, Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim,[w]:Uchyła-Zroski J.[red], Wartości w muzyce t.1, UŚ, 2008 10) Durrant C, Choral conducting: Philosophy and practise, xx, 2003 11) Decker H. A., Colleen J. K, Choral conducting: Focus on communication, xx, 1995
Uwagi