Dyrygowanie

Conducting

2019L

Kod przedmiotu2631S1-DYRYG4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającezasady muzyki z instrumentoznawstwem, kształcenie głosu, emisja głosu
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć student otrzymuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dyrygowania różnego rodzaju zespołami wokalnymi: jednorodnymi i mieszanymi. Postawa dyrygenta. Rola rąk w technice dyrygowania Mimika twarzy. Informacje, jakie przekazuje dyrygent ruchami rąk. Schematy na 2, 3, 4. Analiza partytury .Dynamika stała: piano i forte. Dynamika zmienna: crescendo i decrescendo. Dyrygowanie wartościami. Rytm zmienny. Wartość ćwierćnuty z kropką. Nabywanie i rozwijanie techniki dyrygenckiej w oparciu o utwory dwu, trzy i cztero– głosowe na chór o głosach równych i mieszanych
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaWyposażenie studenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do pracy z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Student opanowuje technikę dyrygencką a także zapoznaje się ze specyfiką pracy z zespołami wokalnymi. Odczytuje partyturę pod kątem stylistycznym i formalnym.
Literatura podstawowa1) Banach M.M., Prowadzenie emisji głosu w chórze, Poznań, 1999 2) 2. Bregy W, Elementy techniki wokalnej, Kraków, 1974 3) 3. Danel-Bobrzyk H., , zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego, Katowice, 1980 4) 4. Gałęska-Tritt J, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, Warszawa, 1985 5) 5. Jaworski L, Podstawy techniki dyrygowania, Lublin, 2003 6) 6. Krukowski S, Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych-skrypt dla studentów cz. I i cz. II, Wrocław, 1994 7) Lasocki J. K, Chór –poradnik dla dyrygentów, Kraków, 1968 8) 8. Łukaszewski L, Pielęgnacja,kształcenie i rozwijanie głosu dziecka, Musica Sacra, 2009 9) 9. Szaliński A., , ,Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej, Warszawa, 1974 10) 10. Tarasiewicz B, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków, 2003 11) Wojtkowiak J. , , Prowadzenie zespołu chóralnego a cappella, Olsztyn, 2001 12) 12. Zabłocki J, O technice dyrygowania, Warszawa, 1972 13) 13. Zachwatowicz-Jasieńska K, Polskie belcanto. Jak śpiewać dobrze, Impuls, 2009
Literatura uzupełniająca1) Gałęska-Tritt J, Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi, Poznań, 2007 2) Gałęska-Tritt J, Gałęska-Tritt J., 2009, Śpiewam , Poznań, 2009 3) Grobelny J, O stylowej interpretacji dzieła muzycznego, Warszawa, 2008 4) Nowak J, Kształtowanie stylu wykonawczego zespołu chóralnego, [w]: Marciniak I. [red], problemy wykonawcze muzyki współczesnej, Zielona Góra, 1993 5) Ordyk-Czyżewska E., Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin, 2005 6) Poźniak P., Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu, Kraków, 1999 7) Sutryk W, Kształtowanie osobowości dyrygenta w aspekcie techniki i środków wyrazu artystycznego, [w]; Uchyła-Zroski J. [red], Wartości w muzyce t.2, UŚ, 2009 8) Szlagowska D., Muzyka baroku, Gdańsk, 1998 9) Zeman A, , Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim,[w]:Uchyła-Zroski J.[red], Wartości w muzyce t.1, UŚ, 2008 10) Durrant C, Choral conducting: Philosophy and practise, xx, 2003 11) Decker H. A., Colleen J. K, Choral conducting: Focus on communication, xx, 1995
Uwagi