Emisja głosu z interpretacją piosenki

Voice emission with song interpretation

2019L

Kod przedmiotu2631S1-EMGZIP4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceEmisja głosu
Wymagania wstępnepredyspozycje wokalno - słuchowe, rytmiczne
Opis ćwiczeńOgólne wiadomości na temat budowy instrumentu głosu. Techniki wokalne wykorzystywane w śpiewie solowym i zespołowym. Funkcje poszczególnych aparatów instrumentu głosowego. Forma, kierunek i artykulacja dźwięku w śpiewie. Higiena głosu. Kształtowanie umiejętności w zakresie emisji głosu, przydatnych w pracy pedagogicznej (prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych, wokalnych) i artystycznej (koncerty, recitale). Praca nad „dynamiką” głosu.Interpretacja tekstów literackich w połączeniu z elementarnymi zadaniami aktorskimi.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZnajomość budowy i prawidłowego funkcjonowania aparatu głosotwórczego i słowotwórczego, optymalne wykorzystanie aparatu oddechowego w śpiewie. Pozyskiwanie umiejętności w zakresie emisji głosu, przydatnych w pracy pedagogicznej w aspekcie higieny głosu. Techniki wokalne wykorzystywane w śpiewie solowym oraz zespołowym. Świadome dostosowanie repertuaru muzycznego do umiejętności ruchowych, aktorskich i wokalnych oraz wyobraźni artystycznej.
Literatura podstawowaJ. D. Bednarek (2002 Wrocław), Ćwiczenia wyrazistości mowy. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji. J.Krassowski (red.) (1990 Gdańsk), Higiena głosu śpiewaczego. Wyd. Akademii Muzycznej. A. Łastik (2002 , Warszawa), Poznaj swój głos: twoje najważniejsze narzędzie pracy. Wyd. Studio Emka. Z.Pawłowski (2005 Kraków), Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego. Oficyna Wydawnicza „Impuls". A.Płusajska-Otto (2006 Katowice), Emisja głosu-przedmiot kształcenia akademickiego. Doświadczenia z pracy ze studentami. W: „Śląskie Wiadomości Logopedyczne", Wyd. PTL, Oddział Śląski, Nr 11. B.Tarasiewicz (2003 Kraków.), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Wyd. Universitas. H.Zielińska (2002 Lublin), Kształcenie głosu. Wyd. Polihymnia. Piotr Kaja (2009, Warszawa)„ Od chorału do rap - songu” : podręcznik z ćwiczeniami do muzyki w gimnazjum. wyd Juka.
Literatura uzupełniająca1) K.Linklater , wyd. Drama Book Publishers. New York, Freeing the natural voice. , 1976r., tom 2) . Przybysz-Piwko (red.), wyd. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa, Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia. , 2006r., tom 3) M. Śliwińska-Kowalska , wyd. . Instytut Medycyny Pracy. Łódź, Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. , 1999r., tom
UwagiWskazana liczebność grupy ćwiczeniowej: grupa 2osobowa