Emisja głosu z interpretacją piosenki

Voice emission with song interpretation

2020L

Kod przedmiotu2631S1-EMGZIP6
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceEmisja głosu
Wymagania wstępnepredyspozycje wokalno - słuchowe, rytmiczne
Opis ćwiczeńOgólne wiadomości na temat budowy instrumentu głosu. Techniki wokalne wykorzystywane w śpiewie solowym i zespołowym. Funkcje poszczególnych aparatów instrumentu głosowego. Forma, kierunek i artykulacja dźwięku w śpiewie. Higiena głosu. Kształtowanie umiejętności w zakresie emisji głosu, przydatnych w pracy pedagogicznej (prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych, wokalnych) i artystycznej (koncerty, recitale). Praca nad „dynamiką” głosu.Interpretacja tekstów literackich w połączeniu z elementarnymi zadaniami aktorskimi.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZnajomość budowy i prawidłowego funkcjonowania aparatu głosotwórczego i słowotwórczego, optymalne wykorzystanie aparatu oddechowego w śpiewie. Pozyskiwanie umiejętności w zakresie emisji głosu, przydatnych w pracy pedagogicznej w aspekcie higieny głosu. Techniki wokalne wykorzystywane w śpiewie solowym oraz zespołowym. Świadome dostosowanie repertuaru muzycznego do umiejętności ruchowych, aktorskich i wokalnych oraz wyobraźni artystycznej.
Literatura podstawowa1) J. D. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy., Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji. , 2002 2) J.Krassowski (red.), Higiena głosu śpiewaczego., Wyd. Akademii Muzycznej. Gdańsk, 1990 3) A. Łastik , Poznaj swój głos: twoje najważniejsze narzędzie pracy., Wyd. Studio Emka. Warszawa, 2002 4) Z. Pawłowski , Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego. , Oficyna Wydawnicza „Impuls". Kraków, 2005 5) A. Płusajska-Otto , Emisja głosu-przedmiot kształcenia akademickiego. Doświadczenia z pracy ze studentami.W: „Śląskie Wiadomości Logopedyczne", Wyd. PTL, Oddział Śląski, Nr 11. Katowice, 2006 6) B. Tarasiewicz , Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. , Wyd. Universitas. Kraków, 2003 7) H. Zielińska , Kształcenie głosu. , Wyd. Polihymnia. Lublin, 2002 8) Piotr Kaja , )„ Od chorału do rap - songu” : podręcznik z ćwiczeniami do muzyki w gimnazjum., Wyd. Juka., 2009
Literatura uzupełniająca1) K.Linklater , wyd. Drama Book Publishers. New York, Freeing the natural voice. , 1976r., tom 2) . Przybysz-Piwko (red.), wyd. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa, Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia. , 2006r., tom 3) M. Śliwińska-Kowalska , wyd. . Instytut Medycyny Pracy. Łódź, Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. , 1999r., tom
UwagiWskazana liczebność grupy ćwiczeniowej: grupa 2osobowa