Fortepian

Piano

2018Z

Kod przedmiotu2631S1-FORTE1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Chmielowska, 1963r., "Z zagadnień nauczania gry na fortepianie1", wyd. PWM Kraków, t.całość, s.całość, 2) Zespół Autorów, 1976r., "Zagadnienia początkowego nauczania gry na fortepianie", wyd. Materiały Pomocnicze COPSA, t.zeszyt nr 166, s.całość.
Literatura uzupełniająca
Uwagi