Harmonia

Harmony

2019Z

Kod przedmiotu2631S1-HARMO3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZasady muzyki, Kształcenie słuchu
Wymagania wstępneznajomość notacji muzycznej, umiejętność gry na fortepianie, słuch muzyczny
Opis ćwiczeńBudowanie na instrumencie i pisemnie trójdźwięków triady bez przewrotu, we wskazanej pozycji i różnych układach. Powtarzanie akordu. Łączenie trójdźwięków triady ścisłe i swobodne w stosunku kwinty, sekundy. Harmonizowanie melodii. Granie kadencji (doskonała, zawieszona, plagalna i ich odmiany). Stosowanie pisemne i na instrumencie przewrotów trójdźwięków triady z zachowaniem właściwych odległości między głosami. Ćwiczenia praktyczne z użyciem dominanty septymowej, dominanty septymowej bez prymy. Dominanta 6/4 -użycie akordu i jego zastosowanie w praktyce muzycznej. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem dominanty nonowej i dominanty nonowej bez prymy. Użycie praktyczne subdominanty z sekstą.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia nauki harmonii. Zasady harmonizowania melodii. Kadencje. Przewroty trójdźwięków triady. Dominanta septymowa. Dominanta septymowa bez prymy. Dominanta 6/4 . Dominanta nonowa. Dominanta nonowa bez prymy. Subdominanta z sekstą.
Cel kształceniaNabycie umiejętności prawidłowego łączenia funkcji harmonicznych; poznanie najbardziej przydatnych metod analizy harmonicznej; przygotowanie studentów do pracy w szkolnictwie oraz do samodzielnej realizacji zadań praktycznych, np.: opracowanie harmoniczne utworów, aranżacja, instrumentacja, akompaniament, swobodne operowanie materiałem dźwiękowym w różnych tonacjach (sprawne transponowanie).
Literatura podstawowa1) Sikorski K., Harmonia , t. I i II, PWM Kraków, 1992 2) Sikorski K, Ćwiczenia harmoniczne- zbiór zadań i przykładów, PWM Kraków, 1992 3) Poszowski A., Harmonia systemu tonalnego dur- moll, AM Gdańsk, 2001 4) Wesołowski F, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM Kraków, 1969 5) Wesołowski F, Nauka harmonii, AM Łódź, 1997r
Literatura uzupełniająca1) Wesołowski F, wyd. wyd. COPSA Warszawa, Materiały do kształcenia słuchu z zasadami muzyki i harmonią, 1977r., tom
Uwagi