Historia muzyki

History of Music

2019L

Kod przedmiotu2631S1-HISM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPoczątki muzyki, style i kierunki w muzyce. Rozwój form polifonicznych – Średniowiecze, Renesans, Barok. Opera i balet jako synteza sztuk – Barok, Klasycyzm. Muzyka religijna a muzyka świecka. Zagadnienia formy i treści w muzyce klasycznej i romantycznej. Rozwój muzycznych środków wyrazu w muzyce romantycznej. Przełom antyromantyczny i jego konsekwencje w XX stuleciu. Style i kierunki w muzyce XX wieku. Współczesne tendencje w muzyce profesjonalnej – od awangardy do postmodernizmu.
Cel kształceniaPrzygotowanie do świadomego i aktywnego udziału w kulturze muzycznej, zaznajomienie z podstawowymi zjawiskami w historii muzyki, wprowadzenie do samokształcenia oraz propagowania kultury muzycznej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) R. Rolland, wyd. PWM, Kraków, "Haendel, 1985r., tom 2) J. E. Berendt, wyd. PWM, Kraków, Wszystko o jazzie - od Nowego Orleanu do jazz-rocka, 1991r., tom 3) E. Zavarsky, wyd. PWM, Kraków, J. S. Bach , 1985r., tom 4) A. Einstein, wyd. PWM, Kraków, Mozart. Człowiek i dzieło, 1983r., tom 5) G. R. Marek, wyd. PIW Warszawa, Beethoven. Biografia geniusza, 1976r., tom 6) J. Chomiński, wyd. PWM, Kraków, Chopin, 1978r., tom
Uwagi