Instrumentacja

Instrumentation

2019L

Kod przedmiotu2631S1-INSTR4
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceZasady muzyki, Harmonia, Kształcenie słuchu
Wymagania wstępneZnajomość notacji muzycznej, znajomość instrumentarium,
Opis ćwiczeńInstrumentowanie w różnych stylach i na różne składy instrumentalne z uwzględnieniem zespołów instrumentalnych: kwintetu smyczkowego, klasycznej orkiestry, rozszerzonego składu orkiestry romantycznej i współczesnej. Obserwacja środków instrumentacyjnych w dziełach W.A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, J. Brahmsa, P. Czajkowskiego i innych wybranych kompozytorów w celu śledzenia cech swoistych dla warsztatu kompozytora i wykorzystywania ich we własnych pracach instrumentacyjnych.
Opis wykładówBrak wykładów
Cel kształceniaZnajomość właściwości brzmieniowych, technicznych i wyrazowych instrumentów • Umiejętność wykorzystania tej wiedzy we własnej instrumentacji. • Umiejętność dostosowywania środków instrumentacji do możliwości i potrzeb wykonawczych.
Literatura podstawowa1) Guzowski Kazimierz, Podstawowe zagadnienia z instrumentacji, Akademia Muzyczna w Gdańsku , 2005 2) Andrzej Michalski, Wykłady z instrumentacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi