Kształcenie słuchu

Ear training

2020Z

Kod przedmiotu2631S1-KSZTSLU5
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrowolska – Marucha D., Wybrane fragmenty literatury wokalnej i chóralnej, zróżnicowane pod względem epok, stylu, faktury. , Kraków, PWN, 199 2) Dobrowolska – Marucha D., Dyktanda muzyczne , PWN, 1994 3) Dzielska J., Kaszycki L., Podręcznik do kształcenia słuchu, PWN, 1998 4) Targońska I, Ćwiczenia do kształcenia słuchu, Warszawa, 2005 5) Dzielska J., Kształcenie słuchu muzycznego, PWN, 1998 6) Wybrani kompozytorzy, Wybrane fragmenty literatury wokalnej i chóralnej, zróżnicowane pod względem epok, stylu, faktury., Wybrane,
Literatura uzupełniająca
Uwagi