Metodyka przedmiotu muzyka

Methodics of “Music” subject

2019L

Kod przedmiotu2631S1-MPM4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika z pedagogiką muzyki, Teoria i metodyka edukacji muzycznej
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów kształcenia nauczycielskiego
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń odnoszą się do realizowanych równolegle zagadnień problemowych, podejmowanych w toku wykładów i dotyczą projektowania, realizacji i analizowania zjawisk z zakresu szeroko rozumianej i specjalistycznej aktywności muzycznej.
Opis wykładówTreści wykładów stanowią podstawę teoretyczną nad ontologią, epistemologią, aksjologią i metodyką postulowanych działań z zakresu teorii kształcenia ogólnego i specjalistycznego
Cel kształceniaZapoznanie z podstawami i specyfiką warsztatu metodycznego w zakresie ukierunkowanego kształcenia muzycznego (rodzaj dydaktyki szczegółowej) w systemie szkolnictwa powszechnego
Literatura podstawowa1) Autor zbiorowy , Standardy edukacji muzycznej, Fundacja Muzyka jest dla Wszystkich , 2010 2) M. Przychodzińska, E. Lipska , Metodyka wychowania muzycznego w nauczaniu początkowym , WSiP , 1991 3) W.A. Sacher , Pedagogika muzyki, Impuls , 2012 4) M. Suświłło , Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, UWM , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi