Metodyka i teoria edukacji muzycznej

Theory and methodics of music education

2018Z

Kod przedmiotu2631S1-MTEM1
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń nawiązują do realizowanej równolegle tematyki wykładów, porządkując obraz poszczególnych pionów edukacji muzycznej w praktyce.
Opis wykładówTreści wykładów wprowadzają w szeroką tematykę zjawisk kultury i edukacji muzycznej, zarysowując ich koncepcyjny układ, zakres, podstawowy charakter różnych form aktywności.
Cel kształceniaWprowadzenie do szerokiej dziedziny wiedzy o ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i prakseologicznych podstawach edukacji muzycznej
Literatura podstawowa1) K. Pankowska , Kultura - sztuka - edukacja w świecie zmian , WUW , 2013 2) R. Gozdecka, M. Grusiewicz , Współczesne oblicza edukacji muzycznej , UMCS , 2008 3) I. Wojnar (red.) , Teoria wychowania estetycznego , Żak , 1997 4) A. Białkowski , Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka , UMCS, 2006
Literatura uzupełniająca1) K. Pankowska , wyd. Żak , Pedagogika dramy , 2000r., tom 2) J. Kujawiński (red.) , wyd. WSiP , Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych , 1990r., tom 3) Z. Bauman , wyd. WN DSW, O edukacji , 2012r., tom
Uwagi