Metodyka i teoria edukacji muzycznej

Theory and methodics of music education

2019L

Kod przedmiotu2631S1-MTEM4a
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika z pedagogiką muzyki, psychologią z psychologia muzyki
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń nawiązują do realizowanej równolegle tematyki wykładów, porządkując obraz poszczególnych pionów edukacji muzycznej w praktyce.
Opis wykładówTreści wykładów wprowadzają w szeroką tematykę zjawisk kultury i edukacji muzycznej, zarysowując ich koncepcyjny układ, zakres, podstawowy charakter różnych form aktywności.
Cel kształceniaWprowadzenie do szerokiej dziedziny wiedzy o ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i prakseologicznych podstawach edukacji muzycznej
Literatura podstawowa1) K. Pankowska , Kultura - sztuka - edukacja w świecie zmian , t. , Wyd. U W, 2013, s. 2) R. Gozdecka, M. Grusiewicz, Współczesne oblicza edukacji muzycznej , t. , UMCS , 2008, s. 3) A. Białkowski (red.) , Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka , t. , UMCS , 2006, s. 4) W. A. Sacher , Pedagogika muzyki , t. , Impuls , 2012, s.
Literatura uzupełniająca1) K. Stachyra (red.), wyd. UMCS, Podstawy muzykoterapii , 2014 r., tom 2) B. Jabłońska , wyd. WN SCHOLAR , Socjologia muzyki , 2014r., tom
Uwagi