Ruch sceniczny

Stage movement

2020L

Kod przedmiotu2631S1-RUS
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi