Seminarium i praca dyplomowa

Seminar and diploma thesis

2020L

Kod przedmiotu2631S1-SPD3
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHIstoria muzyki, Analiza dzieła muzycznego, Metodyka i teoriaedukacji muzycznej
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWarsztat badawczy, zasady pisania pracy naukowej, definiowanie problemu badawczego, metodologia pracy naukowej, struktura pracy dyplomowej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie z metodologią pisania pracy naukowej, ustalenie zakresu tematycznego pracy dyplomowej, przegląd literatury przedmiotu, przedstawienie planu pracy, analiza zebranych materiałów, pisanie i korekta kolejnych części pracy dyplomowej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi