Zespół instrumentalny

Instrumental band

2019L

Kod przedmiotu2631S1-ZESI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jeliński.M, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, t. , , 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi